Centrale parcelhusgrunde i Varde er nu til salg

Foto: Varde Kommune.
dato

Fra i dag sælges 22 attraktive parcelhusgrunde i det nye Brorsonparken. Det sker efter, at ti grunde er solgt i udbudsrunde.

Fra torsdag den 23. maj sælges 22 centrale parcelhusgrunde i Varde Nord i det nye Brorsonparken.

I april kom 32 parcelhusgrunde i Brorsonparken i udbud. Resultatet af budrunden, der udløb den 1. maj, er, at ti grunde nu er solgt. 

De resterende 22 parcelhusgrunde kan nu reserveres eller købes til de priser, der er opstillet i pris- og takstbladet på Varde Kommunes hjemmeside. På hjemmesiden er der et overblik over, hvilke grunde der kan købes eller reserveres.

Interesserede kan læse mere på: https://vardekommune.dk/byggegrunde/brorsonparken/

FAKTA

  • Det er gratis at reservere en grund og uden tidsbegrænsning medmindre, der viser sig en anden interesseret køber.
  • Grundene er klar til at blive bebygget fra den 1. september 2024.
  • Køber man en grund nu, er seneste overtagelsesdato den 31. december 2024.
  • Der er en byggepligt på to år. Byggepligten løber fra overtagelsesdatoen.
  • Grundstørrelserne varierer fra 400 m2 til 1.097 m2, og priserne varierer fra 538.000 kr. til 866.000 kr. pr. grund inkl. tilslutningsafgifter til kloak, vand og el.
Kilde: Varde Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.