Testmanager og sagsbehandler for Hærens køretøjer ved Faggruppe Panser/S7/2. Kapacitetsafdeling

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vil du være med til at teste og anskaffe fremtidens køretøjer til Hærens soldater?

Om os

Faggruppe Panser ved 2. Kapacitetsafdeling/Danske Artilleriregiment håndterer det kapacitetsnære fagansvar inden for en bred portefølje af pansrede køretøjer, herunder beskyttelse og sikkerhedsbestemmelser, våbenstationer, køretøjskameraer, væltetræner, navigation med mere.

Vi støtter Forsvarskommandoens Planlægnings- og udviklingsstab (STY3) og Forsvarsministeriets Materiel- og indkøbsstyrelse (FMI) med implementering og udvikling af de pansrede hjulkørertøjer i Piranha og Eagle-familierne med tilhørende systemer, ligesom vi gennemfører faglærerkurser inden for samme kapacitetsnære fagansvar.

Vores omgangstone er professionel, åben og uformel, og der er et godt arbejdsmiljø med muligheder for sparring, erfaringsudveksling og kompetenceudvikling.

Du kan finde supplerende oplysninger om 2. Kapacitetsafdeling på vores team-site på FIIN eller på www.danskeartilleriregiment.dk.

Om stillingen

Du får det overordnede ansvar for planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af udvalgte test af køretøjer i samarbejde med Hærens myndigheder og FMI.

Du bliver ansvarlig leder omkring principielle forhold for testvirksomheden og koordinerer direkte med relevante myndigheder. Du rådgiver, vejleder og koordinerer direkte med personel tilknyttet afprøvningen.

Du får ansvaret for, at tests forberedes og gennemføres efter en struktureret tilgang, som munder ud i en emnerapport inden for de respektive fagområder. Du udarbejder den afsluttende testrapport direkte underlagt ansvarlig myndighed.

Sammen med andre ressourcepersoner i projekt- og systemopgaver bistår du:
• Med udarbejdelse af brugerspecifikationer (BS).
• Støtter udarbejdelse af FMI kravspecifikationer (KS).
• Med udarbejdelse af studier, notater og håndakter.
• FMI med relevante opgaver i udbudsprocessen.

Sideløbende med ovenfor beskrevne skal du forvente at varetage opgaver som støtte til National Authority inden for beskyttelsesområdet samt løsning af øvrige opgaver relateret til Faggruppe Pansers fagansvar.


Om dig

Dine styrker omfatter koordinering, kommunikation, gode samarbejds- og forhandlingsevner samt evnen til at formidle tekniske emner.

Dine engelsk kundskaber i skrift og tale er på forhandlingsniveau.

Prioritering af dine kompetencer og din personlig udvikling vægtes højt ved 2. Kapacitetsafdeling, hvorfor du skal forvente at gennemføre relevant efteruddannelse inden for køretøjsteknik, projektledelse og testvirksomhed. Såfremt du ikke besidder de nødvendige kompetencer, tilsikrer vi naturligvis, at disse tilføres.

Stillingen efterspørger ønskelige kompetencer fra følgende uddannelser:
• Det Svenske køreinstruktørkursus (vinterdelen).
• Camouflage Master Class Course (Saab Barracuda).
• Køreinstruktør hjul og panser.
• Glatbaneinstruktør.
• Uddannet på testcenter i Oksbøl.

En særlig del af stillingen omfatter også opgaver i relation til test og kvalifikation af beskyttelsesløsninger på bl.a. pansrende køretøjer, hvorfor det er en fordel, at du besidder kompetencer inden for beskyttelsesteknologi.


Ansættelsesvilkår

Stillingen er en chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en seniorsergent med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til chefsergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Dit faste tjenestested vil være Oksbøl Kaserne.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for S7, major Ole Tang på 9133 5075 eller på mail DAR-2A-S70A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 75 eller på mail FPS-SHA@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 7. juni 2023. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Stillingen ønskes besat den 1. juli 2023.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Danske Artilleriregiment (DAR)
DAR blev oprettet den 1. januar 2019 og er garnisoneret på Oksbøl Kaserne. DAR løser en bred vifte af opgaver til støtte for det øvrige forsvar og særligt Hærens øvrige enheder.

Ildstøtteafdelingen bidrager til Forsvarets styrkeudvikling inden for ildstøtte og luftværn. Ildstøtteafdelingen støtter desuden Tjenestegrensinspektøren i dennes kontrol- og inspektionsaktiviteter.

1. Artilleriafdeling (1AA) yder ildstøtte og rådgivning til og med brigadeniveauet. 1AA er på vej til at modtage moderne artilleripjecer og har moderne morterer, nyt digitalt ildledelsessystem samt flere køretøjstyper.

2. Kapacitetsafdeling (2KAP) er ansvarlig for gennemførelse af Hærens Basisuddannelse, den efterfølgende Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse samt regimentets konstabelgrunduddannelse. 2KAP har tillige til opgave at udvikle og opstille Hærens fremtidige luftværnsbatteri og er ansvarlig for dele af Hærens tværfaglige områder (Hærens tværgående S7) som fx håndvåben, uniform og personlig beskyttelse, pansrede mandskabsvogne, pansrede patruljekøretøjer, skydeuddannelse m.m., samt den relaterede kursusvirksomhed. Ydermere hidrører Hærens Simulationscenter under 2KAP.

3. Sikkerheds- og Ballistikafdeling er ansvarlig for områderne Skydebaneinspektoratet, sikkerhed ved skydning med direkte og indirekte våbensystemer fra den mindste til den største kaliber, ballistik og tilhørende skydeteori samt kapacitetsudviklingen på ammunition tilknyttet de kinetiske våbensystemer.

Herudover består DAR af en regimentsstab, der støtter chefen og regimentets enheder indenfor bl.a. en række administrative og forvaltningsfunktioner.

Om Oksbøl Garnison
Oksbøl kaserne er placeret i et naturskønt område, tæt på skov og strand og med Danmarks største militære øvelsesplads i tilknytning til kasernen. Der er placeret tre garnisoner i Varde Kommune, der huser Danske Artilleriregiment (Oksbøl), Efterretningsregimentet og Hærens Sergentskole (Varde) og Hjemmeværnsskolen (Nymindegab). Du har derfor gode muligheder for et varieret tjenesteforløb inden for kommunens grænser.
Vi har et godt samarbejde med Esbjerg og Varde Kommune, som er klar til at støtte dig og din familie, hvis du flytter til området. Med udgangspunkt i dit / jeres behov og ønsker tilpasser vi støtten i forhold til partners job, skole, bolig med videre.
Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med blandt andet sparring på jobsøgning og formidling af CV’er til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.
Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.flyttilvarde.dk .I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.
Du er meget velkommen til at kontakte:
Bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, tilflytter@esbjergkommune.dk, 2047 3206 og Bosætningskonsulent Varde Kommune Nadia Steinicke, nste@varde.dk, 3034 4625.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Varde Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Oksbøl Kaserne, Grærup Havvej 2, 6840 Oksbøl

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 07-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1236&ProjectId=183409&DepartmentId=18960&MediaId=4680&SkipAdvertisement=true

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5840105

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet